Angelica
Senior UX/UI Designer
«They genuinely care and listen to the needs of the employees»
Telefon:
E-post:

Angelica har en bachelorgrad i IT fra Filippinene og jobber per dagens dato hos Statnett.

«Det er lav terskel å spørre kollegaene om hjelp, de svarer alltid på spørsmål og hjelper gjerne til ved behov.»

- Angelica