Marius H
CPO and Senior UX Designer
«TECHPROS styrker er autonomien og tilliten man får. TECHPROS har trua på folk og ikke minst har jeg trua på deres arbeidsmodell.»
Telefon:
E-post:

Marius har en M.Sc i Industriell Design og har siden 2012 jobbet med brukeropplevelse, konseptutvikling og produktledelse. Han har grundig kjennskap til sentrale metoder innen UX-design, smidig produktledelse og produktstrategi, samt en dyp forståelse for teknologiske forutsetninger og muligheter. Han er også fagleder for produktutvikling i TECHPROS, hvor han har ansvar for oppfølging og kompetanseutvikling av selskapets produktledere. I tillegg bistår han med sin ekspertise i kartlegging og planlegging på tvers av prosjekter i selskapets investeringsportefølje, der TECHPROS gir rådgivning og utviklingsressurser.

Som medgrunnlegger av Linework i 2019 spiller Marius H en avgjørende rolle som ansvarlig for produktutvikling. Han håndterer en rekke oppgaver, inkludert UX-design, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid, for å sikre at teamet jobber mot felles mål. Marius' allsidige erfaring har vært uvurderlig i den tidlige fasen av Linework.

Ressursallokering er en sentral del av Marius rolle for å sikre at teamet har nødvendige ressurser for å håndtere ulike utfordringer. Han balanserer arbeidet mellom å utvikle nye moduler og forbedre eksisterende tjenester, slik at teamet har de nødvendige ressursene for å lykkes. Gjennom sitt bidrag sikrer Marius at Linework fortsetter sin utvikling og leverer stadig bedre tjenester til brukerne.

«TECHPROS styrker er autonomien og tilliten man får. TECHPROS har trua på folk og ikke minst har jeg trua på deres arbeidsmodell.»


- Marius