Per Arne Solberg
CDO
Hovedansvarlig for selskapets forretningsutvikling
Telefon:
+47 995 61 991
E-post:
per.arne.solberg@techpros.no

Per Arne kom inn i selskapet i 2019, og ble fast ansatt i 2020. Han har bakgrunn fra finans gjennom 25 år, og har hatt ulike roller knyttet til finansiering, bedriftsrådgivning og kapitalinnhenting. Den første perioden i TECHPROS bisto han selskapets eiere med finansielle løsninger relatert til fisjonering av eierskap, samt medvirket til endring av selskapets organisasjonsstruktur.

Som operativ og ansvarlig for selskapets forretningsutvikling har han bidratt til etablering av en spennende plattform for investeringer i, og teknologisk utvikling av start-ups og scale-ups. Gjennom dette arbeidet henter han inspirasjon til og erfaring rundt hvordan samfunnet endres gjennom strategiske digitale prosesser på mikro og makro nivå. Per Arne sitter i selskapets styre, og i ledergruppen.