Per Øyvind
Senior Fullstack Developer
Per Øyvind er en av TECHPROS fagledere, hans spesialområde er utvikling.
Telefon:
E-post:

Per Øyvind har 15 års erfaring med design, utvikling og forvaltning av programvare, applikasjoner, infrastruktur og støttesystemer tilknyttet disse. I dag jobber han hovedsakelig med Elvia sitt system for innsamling av måleverdier fra dagens AMS målere. Systemet er under utvikling og blir utviklet for å dekke Elvia sine behov til et slikt system, i tillegg til å skulle tilfredsstille kravene fra Elhub som er instansen de skal overføre ferdig validerte verdier til daglig. Systemet er laget i C# med noen mindre tjenester laget i Go, all kode de har utviklet kjører i Kubernetes på Azure.


De har splittet datalaget i 2, ett for strukturdata som da ligger i en SQL database og en for rådata, som de har valgt å plassere i Bigtable i Google-skyen, da det er den som passer best til deres bruksområde. Systemet er designet så det består av et monolittisk REST API som kan skaleres og flere mindre tjenester som benytter APIet for å utføre nødvendige beregninger og utføre arbeidet. Front-end er skrevet i typescript med Angular som rammeverk.

På fritiden liker Per Øyvind å være med familien, og er interessert i jakt og friluft.