Wilhelm
Senior UX- and Interaction Designer
Wilhelm er en av våre Fagledere i TECHPROS, hans spesialområde er UX Design
Telefon:
E-post:

Her beskriver Wilhelm med sine egne ord om hvordan det er å jobbe i TECHPROS:

TECHPROS er et middels stort konsulentbyrå hvor det er lett å bli godt kjent med alle!

Konsulentene her jobber hos flere store og godt etablerte kunder med interessante prosjekter. Samtidig har TECHPROS gjennom de interne prosjektene startet et samarbeid med flere startups. Dette gir muligheter hvor konsulentene kan jobbe med både store samfunnsviktige prosjekter i f.eks. NAV, NRK og DNB, eller mindre startup miljøer sammen med lidenskapelige gründere, innenfor varierte og unike domener. Flere av konsulentene har også større eierandeler i disse startup miljøene.

Jeg jobber i TECHPROS som UX designer. Som UX designer, er målet ofte å endre eller introdusere noe nytt som har færre utfordringer og som løser flere behov i et domene. Dette 'nye' kan f.eks. være en app, nye arbeidsrutiner, eller andre endringer i miljøet.

Prosessen for å oppnå målet kan grovt deles inn i tre faser hvor vi forsøker å forstå, utforske, og evaluere.Vi ønsker å forstå noe konkret innenfor domenet - Hvordan ting funker, hvordan ting henger sammen, hvordan folk tenker, hva folk gjør, hvorfor de gjør det, hvordan informasjon flyter osv. Med denne forståelsen, kan vi forsøke å forutse utfordringer og behov.

Dette gjør det mulig å utforske forskjellige løsninger som vi tror kan ha færre utfordringer og som løser flere behov.Det er ingen garanti for at forståelsen vi har om domenet er helt riktig, eller løsningene vi utforsker faktisk oppnår det vi tror. Vi må derfor evaluere løsningene for å teste dette.Dette er en iterativ prosess hvor vi kontinuerlig forbedrer forståelsen vi har for domenet og løsningene vi lager.

- Wilhelm