William
Senior Frontend Developer and Team Leader
William er en av TECHPROS fagledere, hans spesialområde er innenfor Frontend.
Telefon:
E-post:

For tiden jobber han som Frontend utvikler med et melde.no prosjekt for NHN. Hans arbeidsoppgaver er å videreutvikle applikasjonen og modernisere kode.

«Jeg har prøvd å jobbe for flere store og små selskaper i Oslo, men den eneste jeg trives best i og er glad for å være en del av er TECHPROS. Det er på grunn av samholdet, de ansatte og ledelsen. Vi er et stort team hvor alle bidrar og hjelper/støtter hverandre. Ingen hierarki oppførsel mellom ledelse og ansatte - tett oppfølging og feedback med hyppig kontakt»

- William