Fagledelsen

Andreas

CISO - Senior Security Analyst and Security Architect
Andreas er en godt kjent fagperson innen sikkerhetsmiljøet i Norge.
Telefon
E-post

Andreas er en erfaren sikkerhetsressurs med 15 års erfaring innen analyse, design, drift, compliance og dokumentasjon av store, teknisk komplekse miljøer med høye krav til ytelse, sikkerhet og driftskontinuitet. Han er svært kyndig innen compliance, systemarkitektur og applikasjonsarkitektur, og er fortrolig med samtlige av de store kommersielle skymiljøene samt en lang rekke programvare suites for testing, administrasjon, analyse og rapportering. Andreas er TECHPROS CISO - Chief Information Security Officer - I denne stillingen har han det totale ansvaret for sikkerhet i selskapets løsninger, samt compliance mot de sikkerhetskrav som stilles teknologiselskaper, inkludert juridiske krav og GDPR. For tiden jobber han med å minske TECHPROS’ største risikomomenter tilknyttet personvernsforordningen, med å lage en hensiktsmessig ISMS for TECHPROS på linje med andre konsulentfirmaer og med forefallende CISO oppgaver i firmaet.