Daisy

UX/UI Designer
For å kartlegge kunden og brukerens behov liker hun og holde workshops
Telefon
E-post

Daisy er kjent med koding, men brenner for å optimalisere kundereisen og utarbeider løsninger som både møter konkrete behov samtidig som de er teknisk gjennomførbare. Hun har tidligere erfaring med designing av software systemer. Ut ifra kvantitative og kvalitative data løser hun smertepunktet til brukeren og kunden. Ofte gjennom Agile approach og Kanban metoder, for å gjøre en grundigere og mer allsidig undersøkelse. Videre samkjører Daisy alle kontaktpunkter for å gi et klart og forsterket budskap til kundene om hvilke tjenester de kan tilby. «Å jobbe for TECHPROS betyr å være på et sted hvor karrieren vokser, personligheter blomstrer - en kultur med fylt med mangfold - teamwork som skinner sterkt og tilhørighet er en varm og god følelse» - Daisy