Mona

Senior UX Designer
«Jeg brenner for å designe løsninger som tar hensyn til brukeres individuelle forskjeller»
Telefon
E-post

TECHPROS er et teknologiselskap som er relevant og utviklende å jobbe i som senior UX designer. Her er konsulentene nysgjerrige, inkluderende og deler kunnskap på tvers. TECHPROS samarbeider tett med de største konsulentselskapene i Norge, og dette gir oss mulighet til å jobbe med meningsfylte prosjekter for viktige samfunnsaktører, som f.eks. NAV, Arkivverket, Helsedirektoratet og Ruter. Som UX designer er det å tenke helhet er viktig for meg. Design skal spille på folks premisser, engasjere og gi en god opplevelse når de samhandler med en løsning. Jeg brenner for å designe løsninger som tar hensyn til brukeres individuelle forskjeller, som menneskelig orientering til beslutningstaking, behov og motivasjon. Det er først når vi kjenner brukeren kan vi utforske og designe gode løsninger, som videre måles, evalueres og testes. Når vi gir brukeren det som trengs for å gjøre det de skal, enkelt og bedre samtidig som det føles bra, har vi lykkes. - Mona