Ledelsen
Styret

Per Arne Solberg

CDO - Chief Data Officer
Per Arne er hovedansvarlig for selskapets forretningsutvikling
Telefon
+47 995 61 991
E-post
per.arne.solberg@techpros.no

I 2019 kom Per Arne inn i selskapet og ble fast ansatt i 2020. Han har bakgrunn fra finans gjennom 25 år, og har hatt ulike roller knyttet til finansiering, bedriftsrådgivning og kapitalinnhenting. Den første perioden i TECHPROS bisto han selskapets eiere med finansielle løsninger relatert til fisjonering av eierskap, samt medvirket til endring av selskapets organisasjonsstruktur. Som operativ og ansvarlig for selskapets forretningsutvikling har han bidratt til etablering av en spennende plattform for investeringer i, og teknologisk utvikling av start-ups og scale-ups. Gjennom dette arbeidet henter han inspirasjon til og erfaring rundt hvordan samfunnet endres gjennom strategiske digitale prosesser på mikro og makro nivå. Han sitter i selskapets styre, og i ledergruppen. Per Arne er en aktiv mosjonist på landeveissykkel. Med innendørs "rulle" har han gjort dette til en helårsidrett, men liker godt å stå bortover på ski, også. Han er nesten nybakt bestefar til Emma, nå 1 1/2 år, og har to voksne barn. Per Arne er bosatt i Moss, og er samboer med Lena.