Preben - Fagsjef

Preben er en mann med mange hatter og roller i TECHPROS. Bli bedre kjent med vår fagsjef og selvutnevnte cowboy.
No items found.

Preben er en mann med mange hatter og roller i TECHPROS. Bli bedre kjent med vår fagsjef og selvutnevnte cowboy.

- Jeg startet innen teknisk brukerstøtte i 1997. Både på software og hardware for blant annet Dell, HP og Compaq. Senere jobbet jeg mer med kompetanseopplæring og som mentor for nyansatte, men byttet til det fagfeltet jeg jobber med nå rundt 2010 siden jeg ønsket å videreutvikle meg i en annen retning. Jeg var fersk innenfor testing, men tok noen kurs og fikk mer selvtillit der. Interessen har bare utviklet seg videre fra det, sier han.

Videre beskriver han tiden i Evry som et vendepunkt i sin karriere. Der fikk han videreutviklet kompetansen innen strategisk testing og prosjektledelse innen finanssektoren.

- Jeg hadde også en veldig god testleder som jeg lærte mye av. Vi var et veldig sammensveiset team med en god dynamikk. Slik kom jeg inn på faget testledelse, forteller han engasjert mens han mimrer tilbake.

- Det første oppdraget jeg kom inn i for TECHPROS var hos Vegvesenet der jeg jobbet som endringskoordinator. Jeg brukte tiden før rett før jeg startet hos oss til å skaffe meg sertifiseringer i fag jeg allerede hadde skaffet meg arbeidserfaringer innen. På ganske kort tid hadde jeg fullført ITIL-, Scrum Master og PRINCE2 sertifisering i tillegg til allerede å være sertifisert innenfor testing. Dette fikk jeg god bruk for hos kunden.

Etter å ha vært i oppdraget hos SVV i fem år var det greit å se på andre muligheter. Jeg startet så i TINE som testleder for to store logistikkprosjekter og var der frem til Desember 2022.

Mangfoldig rolle som fagsjef og konsulent

Preben har mange hatter i firmaet, i tillegg til cowboyhatt. I sin hverdag som konsulent bidrar han innenfor fagfelt som testledelse, prosjektledelse, kvalitetssikring og endringsledelse.

 - Målsetningen min som fagsjef er å hjelpe faglederne med å identifisere kompetansebehov som bedriften trenger i forhold til sine konsulentprofiler. Sammen ser vi også på hvordan vi kan få hver enkelt til å ønske videreutvikling for seg selv. For å få dette til opererer jeg som et knutepunkt inn mot ledergruppen for å formidle det vi trenger av praktisk eller økonomisk bistand mot de ulike gruppene.

Preben deltar også internt i prosjekter innen produktutvikling for å kunne danne seg et godt bilde av hvordan vi har jobbet. Målsetningen er å skape en standardisering av TECHPROS sine leverandøravtaler. Her ser han på allerede inngåtte avtaler, og utforsker mulighetene for å opprette mer standardiserte avtaler basert på Statens Standard Avtaler (SSA).

Testledelse og testing er et stort fagområde

- Det krever en form for innsiktsarbeid i prosjekter. Her er det viktig å analysere kravspesifikasjon til et prosjekt, og ut ifra det igjen se på hva vi må teste for å kvalitetssikre løsningen. Mange lanseringer starter med en del bugs, siden time-to-market er helt essensielt. Få det ut og vise et ferdig produkt og noe som kan leveres. Det kan være ting som ikke fungerer optimalt, men det inkluderes og rettes i senere leveranser så lenge risikoen har blitt diskutert. Dersom det mangler noe som ikke er kritisk for leveranser vil jeg i min rapport som testleder si at det er så mange A-feil, B-feil eller C-feil, beskriver han.

Som prosjektleder derimot er det viktig å finne ut av hva prosjektet går ut på. Hva for funksjonalitet kreves for at dette skal være levedyktig? Hva er forretningspotensialet? Hva gjør vi for å levere noe mer som ingen andre gjør? Ut i fra det gjør man en risikovurdering og jeg som leder må sørge for å få med meg riktig kompetanse inn. Tillit til de du jobber sammen med er helt avgjørende.

Endringsledelse er et eget felt som jeg også jobber med. Det er en overordnet rolle i et team eller en organisasjon som har ansvar for å implementere endringer i en bedrift. Et eksempel på dette er best practice for arbeidsmetodikk. Her har jeg f.eks. bidratt med formidling av best practice til prosjektene, samt oppfølging.

Omfattende prosjekt i Tine med læring, mestring og motgang

Preben forteller om et svært krevende oppdrag for Tine. Her fikk han virkelig brynet seg på koordinering av flere samtidige initiativer innen system og data og -vareflyt.

- Vi var i et team som i hovedsak besto av innleide testledere. En intern sjef i Tine hadde ansvaret for alle testlederne i organisasjonen. De igjen ble leid ut internt til prosjekter i organisasjonen.


Mangel på domenekunnskap nevner han tidlig som et punkt som gjorde det spesielt utfordrende. Her måtte man gå ut ifra en definert kravspesifikasjon og navigere i landskapet med flere avhengigheter både på system, organisasjon, dataflyt og logistikk.

Han beskriver flere prosjekter innen utvikling av et bestillingsverktøy for planlegging og produksjon, samt et for varetransport. Her gjaldt det å komme opp med gode løsninger som skapte merverdi på tvers av alle meieriene i Tine.

- Alle meieriene hadde sine tanker om hvordan dette skulle gjøres. Vi måtte komme frem til en bedre felles måte å løse dette på. Ved å optimalisere vareflyten kunne man spare store summer pr år. Prosjektet som tok for seg varetransport mellom interne meierier i Tine, var derimot helt nytt. Her hadde vi hadde som målsetning å lage integrasjoner mot et eksisterende system for å muliggjøre bedre planlegging mellom meieriene. Noen meierier produserte langtidsholdbare produkter, og sendte transport til andre lager for å avlaste deres mindre fysiske lagre. Vi laget et system som samkjørte dette ned til detaljer på kartongnivå.


- Jeg fikk mye igjen for den første jobben jeg hadde innen testing i 2008, men det var helt klart oppdraget for Tine som gjorde at jeg fikk en opplevelse av ordentlig motgang og mestring. Det var et tungt prosjekt med dager der jeg var frustrert. Totalbelastningen i prosjektet og rollen gjorde at man ble veldig isolert i det daglige. Jeg lærte nok at jeg passer bedre til å jobbe som del av et team. Jeg kan gjerne ta en selvstendig rolle, men jeg vil helst ha andre jeg kan jobbe sammen med for å dele idéer og tanker. Man blir sjelden sterkere av å gå alene har jeg lært.

Viktigheten av å skape personlige relasjoner

Han løfter frem evnen til å skape personlige relasjoner til andre som utrolig verdifullt. Med tiden har dette blitt mer viktig for han enn det fagtekniske i de ulike prosjektene.

- Når man blir kjent med personer blir man også mer involvert i deres hverdag. Her hos oss har vi f.eks. veldig mange ulike personligheter. Det å gjøre enkle tilpasninger er noe jeg har lært veldig mye av og samtidig også bommet en hel del ganger. Har jeg tatt for mye plass i det du tenkte jeg skulle gjøre? Tok jeg over dine arbeidsoppgaver uten å avklare det? Så det å bli flinkere til å spørre om ting har vært en god læring, reflekterer han.

Avslutningsvis trekker han frem forretningsplanlegging som et felt han ønsker å få mer innsikt i. Dette innebærer å få mer teknisk innsikt i nye teknologier som Cloud og kunstig intelligens. Ny kunnskap om designfaser og prosjektering basert på teknisk dokumentasjon er også områder som stikker seg ut som viktige satsningsområder.

- Nå sitter jeg og forsøker å lære meg AWS som kan bidra til en bedre forståelse av hvordan vi skal strukturere og bygge opp løsninger knyttet til produktutvikling. Dette er noe jeg kommer til å fokusere på fremover. Det vil ikke gi meg noen ekspert status, men det gjelder å fininnstille siktet litt. Så får jeg kanskje enda en knagg jeg kan henge cowboyhatten min på. Da kan heller seksløperen få ligge i skuffen inntil videre, illustrerer han.

2.3.23
TECHPROS