Wilhelm - Senior UX Designer

Vi tok en prat med Wilhelm for å høre mer om hans bakgrunn og erfaringer fra prosjekter, samt hvor han henter inspirasjon og læring i hverdagen.
No items found.

Flere ulike roller og nye fagfelt opp gjennom årene

- Jeg startet karrieren som interaksjonsdesigner og prosjektleder i 2011. Her jobbet vi på prosjekt etter bestillinger fra kunden, hvor jeg hjalp dem spesifisere visjonen deres gjennom user stories, tekniske spesifikasjoner og wireframes, sier han.

Han forteller at han på den tiden savnet innsiktsarbeid som en fase i prosjektene. Ønsket om en bedre forståelse av innsiktsarbeid og konseptutvikling ledet han til en mastergrad i London.

Arbeid med rutiner for kompetansekartlegging og intervju

Wilhelm beskriver en aktiv hverdag som leder av faggruppen for UX. Her har han flere forskjellige arbeidsoppgaver som han nå jobber med. Blant annet jobber han nå aktivt med å se på rutiner for intervju, kompetansekartlegging og oppfølging.

- For intervjuene forsøker jeg å bli mer strukturert. Jeg tror dette er helt nødvendig for å ta bedre avgjørelser gjennom en mer objektiv vurdering, slik at jeg ikke blir påvirket av andre irrelevante ting som skjer under intervjuet. Der har jeg nok endret meg mye. De første intervjuene jeg gjorde var mer ustrukturerte, men oppdaget fort at vi ofte snakket forbi hverandre. Det var derfor et behov for en felles mental modell for å diskutere erfaringer, sier Wilhelm.

Han nevner videre at han tidligere har hatt god nytte av å bruke Design Thinking som en del av dette arbeidet. Med tiden har han fått gode referanser på hva han mener er et godt, middels og mindre godt svar. Han beskriver en kontinuerlig utvikling på dette området, og han er veldig opptatt av å skape en setting som gjør kandidaten komfortabel og får det beste ut av dem.

- Folk kan være nervøse, men det betyr ikke at de er noe dårligere faglig, sier han.

Som en inngang til til det å skape en felles modell ser han på løsninger utenom det å benytte seg av mer klassiske case-oppgaver. Han påpeker at dette krever at man strukturerer intervjuene på en god måte, og at det ikke nødvendigvis vil passe best for alle type selskaper.

Tilnærming og rutiner for komptansekartlegging

Som en forlengelse av intervjuet ser han det hensiktsmessig å lage et lite case. Dette kan bidra til et felles samtalegrunnlag.

- Caset vil gi oss et felles språk hvor det blir lettere å diskutere konkrete utfordringer de hadde, og som kanskje vil tilsvare generelle utfordringer de ellers vil oppleve i andre prosjekter.

For regelmessig oppfølging av kollegaer i faggruppen ser han et behov for et lettere verktøy. Her nevner han at man sammen kan sette opp en enkel tabell som tar for seg temaer og mål.

Lang erfaring med ulike prosjekter og leveranser i NAV

Wilhelm forteller engasjert om alt han lærte etter flere år i prosjekt hos NAV. Der fikk han bidratt med blant annet innsiktsarbeid, skissering av pilotprodukter og testing.

 - Jeg likte det veldig godt. I NAV satt de pris på grundig utforskende innsiktsarbeid, jeg kunne derfor bruke lang tid til å utforske detaljer for å bedre forstå brukerne våre. Vi hadde f.eks. prosjekter hvor vi fikk mulighet til å gjennomføre rundt 50 dybdeintervjuer og tematisk analyser av flere hundre meldinger, sier han.

Han nevner videre at metodikk og leveransemåter endret seg i løpet av årene. Her beskriver han tekniske spesifikasjoner, og en tidvis lang vei mot å få testet løsningen i produksjon. Dette endret seg senere i prosjektet da de forsøkte en mer smidig tilnærming for utvikling av en ny meldingstjeneste mellom sosialhjelpsbrukere og veiledere.

- Her samarbeidet vi med én kommune hvor vi klarte å lage en testløsning utenfor fagsystemene. Dette var en pilot hvor vi kunne iterere raskt, få innsikt, prøve ut nye ting og kaste kode uten å være bundet til den kompliserte verdikjeden, sier han.

I dette nevner han flere konkrete friksjonspunkter og oppgaver de forsøkte å forbedre for brukerne. Et eksempel var det å laste opp vedlegg til søknad. Basert på tilbakemeldinger fra veiledere og brukere var dette en oppgave de søkte å løse.

Fokus på kontinuerlig læring og utvikling

Han trives godt i rollen som konsulent der han lærer noe nytt i hvert prosjekt.

- Jeg er god på den første og siste fasen i et prosjekt med innsiktsarbeid, datainnsamling, analyse og evaluering. Fasen rundt idegenerering kan jeg skisse ting helt greit, men det finnes mange metoder for ulike typer workshops man kan fasilitere denne idégenereringen. Der er jeg ikke så god og skulle gjerne vært flinkere på det, sier han.

Her ser han også klare sammenhenger med mellom det å definere behov, samt det å definere forretningsmål. Lean Value Tree nevnes som et eksempel han likte veldig godt fra tiden i NAV.

- En fellesnevner er at jeg ser hvordan man kan ta prosessene fra UX og bruke de på andre måter. Prosessen handler grovt om hvordan vi forstår, utforsker og evaluerer, så det kan brukes på mye. Som sagt gjelder det foretningsmål, men også helt andre ting som hvordan man kan bryte ned og forstå ting i sitt eget liv, sier han avslutningsvis.

27.2.23
TECHPROS