Investering
Vi investerer i startups med fokus på digital disrupsjon, digitalisering, VR, gaming og livsstil. Som en del av vår vekststrategi og "digitalisere Norge"-mål har vi en effektiv prosess og metode for å optimalisere resultater.

Med bred kompetanse innen systemutvikling, finans og forretningsutvikling, støtter vi gode ideer og skaper spennende investeringsmuligheter for gründere, eiere, ledere og vårt selskap.
kundeoppdrag
Vi fant ingen spennende oppdrag til deg
Prøv å laste inn siden på nytt for å se om det hjelper.

Metodeverktøy

Vår introduksjon til å utvikle en sterk portefølje av investeringsmuligheter, har vært preget av en «veien blir til mens man går» strategi.

Dette har vært en bevisst og for oss, riktig strategi. Vi har fått innsikt i en bredde av norsk næringsliv, trender i samfunnet, og viktigst av alt; hvilke mennesker ønsker vi å satse på og jobbe med.

Vi ser samtidig behovet for å spesialisere og profesjonalisere oss. I tillegg til egen kompetanse og erfaring har vi investert i sterke verktøy for å forsterke dette forretningsområdet. På denne måten utvider vi perspektivet for de som jobber daglig med slike utfordringer. Samlet mener vi dette mitigerer risiko og øker sannsynlighet for riktige valg.

Èn metode vi benytter i disse sammenhenger er kjent som «sweat equity», og innebærer i praksis at vi allokerer arbeidstimer inn i et prosjekt mot en konvertering av disse til aksjer i det aktuelle selskapet.

Finner vi det formålstjenlig ser vi på hybrider av en slik løsning. Kort sagt; vi finner den beste løsningen sammen og er pragmatiske i tilnærmingen.

Vi har opparbeidet oss stor kjennskap til og kunnskap om norske og til dels internasjonale investormiljøer som mer enn gjerne bidrar direkte med kapital til spennende tidlig-fase selskap.

Gjennom mer generiske verktøy har vi mulighet til å gjøre spennende dykk i globale investormiljøer, VC’er, PE’s, etc for å finne den eller de rette investorene for ditt selskap.

Ta gjerne kontakt med oss og fortell oss om ditt konkrete ønske eller din spesifikke plan.

Eller trenger du hjelp til å finne riktig investor? Vi kan hjelpe deg med å skreddersy en introduksjon eller hjelpe deg med hvordan du får en investor med på laget.

Verdivurdering

En sentral og viktig del av vårt investeringsarbeid består i å gjøre, gode og riktige, verdivurderinger av de ulike selskapene vi kommer i kontakt med.

Vårt team har bakgrunn fra rådgivning knyttet til kapitalinnhenting, og kjøp/salg av virksomheter. I tillegg har teamet naturlig sterk kompetanse knyttet til digitalisering og tech-utvikling nasjonalt og internasjonalt gjennom lang erfaring med slike aktiviteter.

Dette gir oss et sterkt fortrinn i slike prosesser og bidrar til gode risikovurderinger i det enkelte case. Vi benytter et generisk verktøy i mange av de prosjektene vi involverer oss med.

Dette gir oss anledning til å se sammenlignbare transaksjoner og derigjennom danne oss et godt bilde på hvordan vi skal vurdere og forankre en «riktig» verdi på en aktuell case.

Rådgiving

Vår investeringsstrategis kanskje viktigste vilkår er å forstå det selskap vi ser på.

Dette reflekteres gjennom nøye kvalitativ vurdering av hele den aktuelle verdikjede as-is og hvordan vi tror denne utvikler seg på noe sikt.

Disse parameterne er også retningsgivende for hvordan vi bidrar med vår kunnskap, kompetanse og refleksjoner. For å kunne gi deg innsiktsfulle råd til hvordan din virksomhet skal innrette seg mot skiftende trender, ny teknologi og utfordrende markeder.

Ved å fortelle oss om hvor dere er, hva dere ønsker og hvordan dere tenker å nå ulike mål, kan vi introdusere ditt selskap til våre partnere og spennende nettverk av allianser innenfor de fleste bransjer og industrier.

Sammen gjør vi vurderinger av direkte/indirekte investeringer, strategiske forretningsmuligheter og kjøp/salg av bedrifter.

Har du en idé verdt å investere i?

Her kan du sende inn en case til vurdering
Max filstørrelse 10MB.
Laster opp...
fileuploaded.jpg
Opplastning feilet. Max størrelse for filer er 10 MB.
Takk skal du ha! Vi har mottatt meldingen din, og svarer deg så raskt vi kan!
Oida! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.
Bilde av konsulentsjef Malin
Har du en idé verdt å investere i?
Kontakt vår konsulentsjef Malin på malin@techpros.no