Innsamling av måleverdier

Per Øyvind jobber med Innsamling av måleverdier fra dagens AMS målere hos ELVIA. Systemet er hovedsakelig laget i C# med noen mindre tjenester laget i Go, all kode vi har utviklet kjører i Kubernetes på Azure og de har splittet data-laget i 2.

Hovedsakelig er hans arbeidsoppgaver å jobbe i ELVIA sitt system for innsamling av måleverdier fra dagens AMS målere. Systemet er under utvikling og blir utviklet for å dekke Elvia sine behov til et slikt system, i tillegg til å skulle tilfredstille kravene fra Elhub som er instansen de skal overføre ferdig validerte verdier til daglig.

Ett for strukturdata som da ligger i en SQL database og en for rådata, som de har valgt å plassere i Bigtable i Google-skyen (da det er den som passer best til deres bruksområde). Systemet er designet så det består av et monolittisk REST API som kan skaleres og flere mindre tjenester som benytter APIet for å utføre nødvendige beregninger og utføre arbeidet. Front-end er skrevet i typescript med Angular som rammeverk.

Per Øyvind