Systemutvikling i Tolletaten

I Tolletaten jobber Fredrik med å digitalisere arbeidsoppgaver for tollere, slik at jobben deres blir enklere. Med stor fokus på bruker testing og observering ute på tollstasjonene, noe som er veldig bra og gir de tidlig signal på om det de lager fungerer eller ikke. Tolletaten har mye kult på gang og er frempå på det tekniske, altså et veldig bra sted å være på.

Her får Fredrik muligheten til å jobbe med backend, utvikling og arkitektur. Sammen med et team utvikler de en mikroservice arkitektur hvor applikasjonene er skrevet i Kotlin og Spring med Postgres databaser i bunn som de bruker som dokument databaser. Kafka blir brukt til kommunikasjon mellom mikrotjenestene, men også for å tilgjengeligjøre data til konsumenter. Han bistår også litt inn i et annet prosjekt hvor de stort sett bruker de samme teknologiene bare at det er skrevet i Java.

I tillegg jobber Fredrik på et prosjekt sammen med en startup CHALL som kom til TECHPROS og spurte om bistand. Dette er et enormt spennende prosjekt. Her bistår han med teknisk rådgivning og har vært med på prosjektplanlegging for å gjøre det klart til å begynne å utvikle. Dette kommer til å ende opp med en mobilapp som du garantert kommer til å laste ned når den kommer, bare å glede seg!«Det vi jobber med i Tolletaten er å digitalisere arbeidsoppgaver for tollere slik at jobben deres blir enklere.»

- Fredrik

Fredrik G