Utvikler Ruter sin systemportefølje

Knut er Teamleader SIS og forvaltningsansvarlig i Ruter og vi gleder oss over Knuts engasjement i Ruter. Han er en viktig ressurs for vår kunde og oss i TECHPROS.

Kan du beskrive rollen din?
I dag har jeg egentlig to roller! Jeg er Teamleader SIS(Sanntidssystemet). Det innebærer ansvaret for et team som vedlikeholder og utvikler sanntid i Ruter. Det gjelder informasjon i busser, og skilter på holdeplasser. Videre har jeg forvaltningsansvar for de nye skiltene. Hovedsakelig på T-banen og i reklamefinansierte lehus/holdeplasser. Det betyr å overvåke skiltene, og melde feil til leverandør dersom det er feil på skiltet.


Hva består oppgavene dine av?
Oppgaven min er å overvåke og følge opp system og utstyr. Videre er det mye oppfølging av økonomi og oppfølging av SLA mot leverandører. Videre jobber jeg mye med planlegging av evt nye holdeplasser, og evt sanntidsinformasjon(skilt) på disse.


Er det noen resultater du er spesielt stolt av?
Den siste tiden har vi gjennomført en stor endring på alle skiltene i Ruters område. Fra å få sanntid fra det proprietære gamle systemet(SIS), får nå skiltene sanntid fra Ruters egengenererte data. Dette medfører mye større presisjon.(Kjøretøyene rapporterer posisjon hvert sekund). Dette er en stor forbedring som gir Ruters kunder mye bedre informasjon på holdeplasser.

Knut