Angelica

Senior UX/UI Designer
«They genuinely care and listen to the needs of the employees»
Telefon
E-post

Angelica er en allsidig UX/UI-designer med mer enn 8 års arbeidserfaring fra telecom, gaming og fintech. Hun har særlig interesse innen å skape UX-arbeidsflyt og interaksjonsdesign i kombinasjon med utvikling av visuelt og grafisk konseptdesign på tvers av plattformer for web og mobil. Angelica har en bachelorgrad i IT Fra Filippinene og jobber per dagens dato hos Statnett. «Det er lav terskel å spørre kollegaene om hjelp, de svarer alltid på spørsmål og hjelper gjerne til ved behov.» - Angelica