Vi samler inn atferdsdata gjennom cookies, slik at vi kan forbedre opplevelsen din og nettsiden vår. Du kan alltid endre samtykket ditt ved å åpne “cookie-innstillinger”-knappen du finner nederst på nettsiden vår. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.
AvslåGodkjenn
cookie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Miljø & Bærekraft

Miljøutfordringene er større enn noen gang. Derfor er det viktig at bedrifter tar ansvar for å redusere sitt klimautslipp.

Tiltak i TECHPROS

Hos TECHPROS er dette en viktig satsing. Vi jobber aktivt for å redusere vårt utslipp og sikre at vi arbeider på en bærekraftig måte. Vi er sertifisert med Miljøfyrtårn, som viser at vi er et godt stykke på vei.

Forlenge levetid
Før vi kjøper nytt utstyr vurderer vi om leie eller deling er et alternativ. Før et eventuelt kjøp blir alle nye produkter evaluert i forhold til deres miljøpåvirkning. Vi vil favorisere mer miljøvennlige og effektive produkter der det er mulig. Vi vil gjenbruke og resirkulere alt vi er i stand til. Vi har også et system for å gjenbruke elektronisk utstyr, for eksempel når en ansatt slutter. For å redusere vårt energiforbruk investerer vi i datamaskiner og utstyr med lang levetid og lavt strømforbruk. Lys og elektrisk utstyr slås av når det ikke er i bruk og vi forsøker å redusere mengden energi som brukes så mye som mulig.

Tiltak hos våre ansatte
Vi mener at de ansatte spiller en viktig rolle i å redusere vår miljøpåvirkning, og vi har derfor involvert alle ansatte til å gjennomføre disse retningslinjene for større engasjement og bedre ytelse. Vi vil gi de ansatte relevant opplæring i bærekraftig forretningspraksis. Techpros oppfordrer ansatte til å bruke offentlig transport eller sykkel for å redusere klimagassutslipp. Vi har ordninger for fleksibel arbeidstid som gjør det lettere for ansatte å unngå rushtrafikk. Vi vil redusere behovet for å reise og begrense det til nødvendige turer.

Redusere forbruk
For å redusere papirforbruket, har vi innført elektronisk signering og arkivering av dokumenter. Vi søker i mest mulig grad å kjøpe resirkulerte og resirkulerbare papirprodukter, redusere pappemballasje, og gjenbruke og resirkulere papp og papir der det er mulig. Techpros oppfordrer ansatte til å bruke resirkulerbare materialer og produkter med minimal emballasje. Vi har innført rutiner for å redusere matavfall på arbeidsplassen, i tillegg til kildesortering.Vi forsøker så langt det går å kjøpe miljøvennlige produkter og tjenester. Dette kan inkludere å kjøpe produkter som er laget av resirkulerte materialer eller har minimal påvirkning på miljøet. Vi jobber for å minimere bruken av plast som emballasje, og vil i mest mulig grad kjøpe resirkulerte og resirkulerbare plastprodukter, og gjenvinne plasten på en riktig måte.

Veien videre
Vi vil fortsette å redusere vår miljøpåvirkning, og jobbe for å være en bærekraftig bedrift. Vi vil også fortsette å jobbe tett med våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere for å oppnå felles miljømål. TECHPROS vil jevnlig evaluere og overvåke sin miljøpåvirkning og sette mål for kontinuerlig forbedring.

Teknologi & miljø

Teknologi har revolusjonert måten vi lever og jobber på

Det har også bidratt til en økning i miljøproblemer som global oppvarming, tap av biologisk mangfold og forurensning av luft og vann. Men teknologien har også potensial til å være en løsning på disse problemene.

Teknologiselskap fokuserer på å utvikle teknologi som kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser, forbedre energieffektiviteten, bevare biologisk mangfold og redusere avfall og forurensning. Dette kan inkludere utvikling av teknologi for gjenvinning av materialer og avfall, samt utvikling av nye materialer som er biologisk nedbrytbare. Mange teknologiselskap jobber også med å utdanne og informere publikum om miljøproblemer og hvordan teknologi kan bidra til å løse dem.

I dagens verden er det behov for innovative løsninger mer enn noen gang, for å håndtere miljøproblemer. Selskap som TECHPROS spiller en viktig rolle i å utvikle løsninger og drive frem en bærekraftig fremtid.