Illustrasjon som sier ti år

TECHPROS 10 år

2014
Selskapet ble etablert 21. mars 2014. Målsettingen vår var å bygge opp et teknologiselskap som skulle rekruttere, utvikle og tilby konsulenter innen et bredt spekter av digitaliseringstjenester.Det første halvåret brukte vi på å legge en strategi. Vi tok på oss en del rekrutteringsoppdrag for andre selskaper og jobbet med å få på plass avtaler med nye kunder og partnere.Vi inngikk et samarbeid med Vekte AS slik at vi hadde kontroll på regnskapet. Dette samarbeidet eksisterer i beste velgående 10 år senere.
2015
Dette var det første fulle driftsåret. Vi fikk på plass flere avtaler med noen av de største konsulentselskapene i Norge.

Ballen begynte å rulle og vi ansatte våre første konsulenter. De startet alle i et oppdrag hos Sykehuspartner, to ble til fire, fem og seks. I oktober flyttet vi inn i våre første lokaler i Akersgaten 41.Vi fikk også oppdrag hos Nordea og Telia, og ved utgangen av året var vi 8 ansatte.I 2015 fikk vi også støtte fra Forskningsrådet til å utvikle et kartleggingsverktøy for å vurdere potensielle kandidater og deres egnethet som konsulenter innen digitalisering.
2016
Vi inngikk et tett samarbeid med Visma Consulting (twoday fra 2022) og etter hvert fikk vi oppdrag hos SSB, Altinn, Politiet, Statens Vegvesen og NAV.

Relasjonen til twoday har vi den dag i dag, vi har begge hatt stor glede av samarbeidet.Vi jobbet også med å skaffe oss flere kunder, og vi startet på en ferd der målsettingen var å vinne våre første rammeavtaler med offentlig sektor. Vi var 3 ansatte som jobbet med research, salg, administrasjon og økonomi.

Mot slutten av året nærmet vi oss 15 ansatte, og vi hadde en bred gruppe med spesialister som jobbet med helseteknologi, telekom, bank, forsikring, transport og offentlig forvaltning.
2017
Vi startet året med å bli enige om at dette året skulle vi ta et «kvantesprang». Vi fikk tette relasjoner til flere kunder og vi økte rekrutteringen av nye hoder.


Vi ansatte 2 nye researchere og effekten kom raskt. Mot slutten av året var vi godt over 20 stykker, og vi nærmet oss en omsetning på 25 millioner kroner.Vi startet på utviklingen av den første prototypen til kompetansesystemet vårt som vi valgte å kalle Easyconsult.
2018
Veksten fortsatte og våre nye medarbeidere fikk utvidede oppgaver. Vi bygget rett og slett et selskap som ble veldig gode på å selge IT-konsulenter i det norske markedet.

Vi sikret oss de første direkteavtalene med Ruter som kunde gjennom deres dynamiske innkjøpsordning.I mai flyttet vi inn i våre nye lokaler i Lille Grensen 3. Vi hadde fest for oss selv og alle menneskene i nettverket vårt senere på sommeren.Vi jobbet med å bygge selskapskultur rundt det faglige og sosiale. Vi skaffet oss vår egen kultursjef.Vi nærmet oss 30 ansatte mot slutten av året og omsetningen landet på over 42 millioner kroner.
2019
Veksten fortsatte, og vi siktet mot 40 ansatte i løpet av de neste 2 årene. Vi opplevde å vinne mange nye kontrakter både direkte og via våre partnere.

Vi ble kåret til Gasellevirksomhet for første gang, og vi opplevde at mange søkte seg til stillingene vi utlyste. Vi la også en strategi for å ansette flere nyutdannede i årene fremover.I november vant vi vår første rammeavtale etter å ha prøvd oss alene på nærmere 10 anbudsforespørsler. Stoltheten var til å ta og føle på da vi signerte rammeavtale med Elvia i januar 2020.Vi omsatte for nesten 50 millioner, og vi bygget likviditet for å kunne vokse videre.
2020
Med utbruddet av Covid-19 måtte vi omstille oss raskt. Å styre et selskap gjennom en slik global krise krevde innsats og fokus. Mange av oppdragsgiverne våre terminerte avtalene vi hadde med dem på dagen.

Konsulentene måtte sitte hjemme, og det fantes ikke gode nok løsninger for å håndtere dette på dette tidspunktet.Flere av våre ansatte fikk tilbud om faste stillinger hos oppdragsgiverne våre, noen få takket ja – resten ble.Vi jobbet sammen og hadde fokus på å finne løsninger og muligheter internt, selv om vi alle satt hjemme.

I løpet av sommeren hadde samfunnet tilpasset seg og våre konsulenter jobbet hjemmefra. Møter på Teams ble den nye hverdagen.Vi bygget den første versjonen av Easyconsult under pandemien, og vi la en strategi for å kommersialisere løsningen.Vi omsatte for litt i overkant av 40 millioner og gikk i pluss selv om vi hadde mange ledige konsulenter i perioder av dette året.Vi ble kåret til Gaselle dette året også, Financial Times inkluderte oss på listen over de 1000 raskest voksende selskapene i Europa.
2021
Vi startet året med å etablere en egen enhet innen produktutvikling. Vi hadde sett at det var behov for komplette team som kunne levere ferdige prototyper, MVPer og tidlige versjoner av løsninger som oppstartsselskaper ønsket å realisere.Økonomien gikk meget bra til tross for at Covid-19 var en del av hverdagen, og det var mange som hadde kommet opp med gode konsepter og ideer mens de satt hjemme.Vi innledet et samarbeid med Linework som er et fintech-selskap med en målsetting å digitalisere tatoveringsbransjen. Sammen med gründerne av selskapet bygget vi et utviklingsteam som skulle realisere den første versjonen av løsningen.Vi rekrutterte mange nyutdannede i denne perioden, ga dem opplæring og erfaring innen totaliteten av digitaliseringsprosjekter.Vi vokste med mange ansatte og omsetningen var tilbake til der den var før pandemien. Vi deltok på JavaZone og fikk mye oppmerksomhet rundt vår stand der vi tilbød deltakerne gratis tatoveringer.I løpet av høsten la vi om strukturen i selskapet og alle ansatte ble medeiere i eget selskap.
2022
Vi bikket 40 ansatte og selskapet var rigget for vekst. Vi hadde investert mye i nyutdannede for å gi dem erfaring og muligheter.Vi fikk inn mange nye spennende kunder, både store offentlige kontrakter og mindre SMB-selskaper. Vi etablerte samarbeid med et par underleverandører og veksten fortsatte.I februar lanserte vi første versjon av Linework i USA. Vi fikk et stort antall brukere inn i løsningen og startet innsiktsarbeidet tilknyttet arbeidet med å utvikle versjon 2.0 av løsningen.Vi fortsatte å rekruttere inn flere nye konsulenter som fikk oppdrag ute hos mange nye kunder.Vi inngikk samarbeid med flere selskaper om realisering av deres løsninger, ett av disse var Chall som ble etablert av landslagsalpinist Leif Kristian Nestvold Haugen. Vi deltok på NDC og JavaZone og fikk mye oppmerksomhet for våre konsepter og vår stand. Mange snuste på muligheten for en karriere hos oss.Vi omsatte for rett i underkant av 70 millioner og vi rettet fokus på å strukturere selskapet og konsolidere oss for årene som kommer.I løpet av høsten merket vi at det var en uro i markedet, færre forespørsler, flere ledige konsulenter og mindre investeringskapital som ble skutt inn i startupselskaper.
2023
Året startet der det slutter. Vi var over 50 ansatte, men så at markedet var tøft. Vi valgte å stå i det og vi leverte løsninger til flere selskaper og skaffet oss nye kunder innen SMB-markedet.Linework lanserte versjon 2.0 av sin tjeneste og startet etableringen i det nordiske markedet.Vi fikk Invex Group inn på eiersiden denne sommeren, og vi gjennomførte en omstrukturering for å sikre videre drift av selskapet. Dessverre måtte vi slanke selskapet med 15 ansatte for å kunne overleve i et meget tøft og utfordrende marked.

Vi rettet fokus mot nye markeder, nye muligheter samtidig som vi beholdt alle kundene og relasjonene vi har bygget opp siden 2014.
2024
Vi startet på vår reise med søsterselskapene Dinamo, KAE og Appetite for Production. Sammen er vi over 100 spesialister innen design, branding, innsikt, markedsanalyse, digitalisering og events.I februar lanserte vi den første versjonen av Chall sammen med gründerne og vår underleverandør Vector.

Vi har lagt 10 år bak oss, og ser fremover mot årene som kommer. I nær fremtid skal vi sikre oss nye rammeavtaler - alene og sammen med andre, vi jobber allerede med mange spennende selskaper og flere skal det bli.

Vi takker for tilliten i 10 år - nå tar vi 10 til!