Christian

Senior System Developer
Tyngden hans ligger innen objektorientert utvikling og programmering med bruk av C#, .NET, JavaScript og MS SQL.
Telefon
E-post

Christian har 11 års erfaring innen web-og systemutvikling. Tyngden hans ligger innen objektorientert utvikling og programmering. Han setter seg raskt inn i nye oppgaver og fordyper seg i de teknologiene og løsningene han jobber med. Han skriver alltid kode med tanke på lesbarhet og isolert arkitektur.