Marc

Senior Quality and Test Leader
Han tar ansvar for å få til resultater og for å endre prosedyrer som ikke virker.
Telefon
E-post

Marc har over 19 års erfaring fra kvalitetssikring av software og IT-systemer. Han fokuserer på effektiv kommunikasjon med andre interessenter, og legger stor vekt på å bygge opp gode relasjoner med alle berørte, på tvers av roller, både i prosjektet og hele virksomheten. Han er i dag testansvarlig i et smidig team hos Statnett SF, der han bidrar med koding i både backend (Kotlin) og frontend (Angular) samtidig som han deltar i bruker intervjuer og validering. «Det å jobbe i TECHPROS er veldig lett - gode kollegaer, som det er lett å interagere med selv om man ikke møtes daglig.» - Marc