Vi samler inn data gjennom cookies, slik at vi kan forbedre opplevelsen din og nettsiden vår. Du kan alltid endre samtykket ditt ved å åpne “cookie-innstillinger”-knappen du finner nederst på nettsiden vår. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.
AvslåGodkjenn
cookie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wilhelm

Senior UX- and Interaction Designer
Wilhelm er en av våre Fagledere i TECHPROS, hans spesialområde er UX Design
Telefon
E-post

Wilhelm startet karrieren som interaksjonsdesigner og prosjektleder i 2011, men ønsket etter hvert en dypere teoretisk bakgrunn innen UX. Han flyttet derfor til London og tok en MSc i Human Computer Interaction design i 2016. Han har over 8 års kundeerfaring innenfor utvikling av analoge prosesser og digitale løsninger. Han har god erfaring med å bryte ned problemstillinger og svare ut målsettinger med forskjellige research metoder innen UX. Wilhelm er fagleder for UX i TECHPROS. Her har han ansvar for å lede gruppen av konsulenter som jobber innen disse fagområdene. Hans hovedoppgave i rollen innebærer å legge planer for kompetanseutvikling for hver ansatt i gruppen, samt å holde selskapet oppdatert på fagområdet generelt. Her beskriver Wilhelm med sine egne ord om hvordan det er å jobbe i TECHPROS: «TECHPROS er et middels stort konsulentbyrå hvor det er lett å bli godt kjent med alle! Konsulentene her jobber hos flere store og godt etablerte kunder med interessante prosjekter. Samtidig har TECHPROS gjennom de interne prosjektene startet et samarbeid med flere startups. Dette gir muligheter hvor konsulentene kan jobbe med både store samfunnsviktige prosjekter i f.eks. NAV, NRK og DNB, eller mindre startup miljøer sammen med lidenskapelige gründere, innenfor varierte og unike domener. Flere av konsulentene har også større eierandeler i disse startup miljøene. Jeg jobber i TECHPROS som UX designer. Som UX designer, er målet ofte å endre eller introdusere noe nytt som har færre utfordringer og som løser flere behov i et domene. Dette 'nye' kan f.eks. være en app, nye arbeidsrutiner, eller andre endringer i miljøet. Prosessen for å oppnå målet kan grovt deles inn i tre faser hvor vi forsøker å forstå, utforske, og evaluere.Vi ønsker å forstå noe konkret innenfor domenet - Hvordan ting funker, hvordan ting henger sammen, hvordan folk tenker, hva folk gjør, hvorfor de gjør det, hvordan informasjon flyter osv. Med denne forståelsen, kan vi forsøke å forutse utfordringer og behov. Dette gjør det mulig å utforske forskjellige løsninger som vi tror kan ha færre utfordringer og som løser flere behov.Det er ingen garanti for at forståelsen vi har om domenet er helt riktig, eller løsningene vi utforsker faktisk oppnår det vi tror. Vi må derfor evaluere løsningene for å teste dette.Dette er en iterativ prosess hvor vi kontinuerlig forbedrer forståelsen vi har for domenet og løsningene vi lager. » - Wilhelm