Vi samler inn data gjennom cookies, slik at vi kan forbedre opplevelsen din og nettsiden vår. Du kan alltid endre samtykket ditt ved å åpne “cookie-innstillinger”-knappen du finner nederst på nettsiden vår. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.
AvslåGodkjenn
cookie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Systemutvikling i Tolletaten

I Tolletaten jobber Fredrik med å digitalisere tollernes arbeidsoppgaver slik at jobben deres blir enklere.
photo_camera
Tolletaten
Generelt sammendrag

Fredrik har jobbet som utvikler hos Tolletaten siden mars 2022. Han har vært involvert i to hovedprosjekter:

 • Digitalitiseringsprogrammet/Tollbehandling: Dette prosjektet handler om å digitalisere Tolletatens system for behandling av forsendelser på vegne av næringslivet. Systemet er en mikrotjeneste-arkitektur bygget med Java, Kotlin, Spring Boot og Kafka.
 • Forenklet forelegg: Dette prosjektet handler om å digitalisere forenklet forelegg og alle prosesser rundt utstedelse og oppfølgning av forelegg. Systemet er også bygget på en mikrotjeneste-arkitektur med Kafka.

Utfordring

En av de største utfordringene i begge prosjektene var å skape en robust og skalerbar løsning som kunne møte Tolletatens behov. Dette krevde en god forståelse av mikrotjeneste-arkitektur og Kafka, samt erfaring med å jobbe i offentlig sektor.


Fredrik G
sitt bidrag

Fredrik har bidratt til å løse denne utfordringen på flere måter. Han har en solid teknisk bakgrunn og erfaring med mikrotjeneste-arkitektur og Kafka. Han er også flink til å jobbe i team og kommunisere med både tekniske og ikke-tekniske brukere. I tillegg er han villig til å ta ansvar og jobbe selvstendig.

Teknologi brukt

I begge prosjektene har Fredrik brukt følgende teknologi:

 • Java
 • Kotlin
 • Spring Boot
 • Kafka
 • PostgreSQL
 • JsonSchema
 • Maven
 • Openshift
 • Kubernetes
 • Docker
 • Kibana
 • Grafana
 • Prometheus
 • H2

Tjenester levert

I begge prosjektene har Fredrik levert følgende tjenester:

 • Utvikling av ny funksjonalitet
 • Deltakelse i arkitekturdiskusjoner og beslutninger
 • Sikring av god bruk av Kafka
 • Rulle ut ny funksjonalitet til test og produksjon
 • Følge opp test
 • Code reviews
 • Overvåking av applikasjoner i produksjon
Konklusjon

Fredrik har levert en solid innsats i sine prosjekter hos Tolletaten. Han har bidratt til å skape robuste og skalerbare løsninger som møter Tolletatens behov. Fredrik har en solid teknisk bakgrunn og erfaring, og han er flink til å jobbe i team og kommunisere med både tekniske og ikke-tekniske brukere. Han er en verdifull ressurs for ethvert prosjekt.

Tilleggsinformasjon

Fredrik har vært en viktig bidragsyter til å bygge opp en sterk fagkompetanse på mikrotjeneste-arkitektur og Kafka hos Tolletaten. Han har deltatt på kurs og seminarer, og han har også vært en aktiv mentor for andre utviklere og arkitekter på teamet. Fredrik har også vært en viktig bidragsyter til å skape en god kultur for samarbeid og samhandling hos Tolletaten. Han er alltid villig til å hjelpe andre, og han er flink til å lytte til andres perspektiver.

Fredrik G
CTO and Senior Backend Developer
Tolletaten