Vi samler inn data gjennom cookies, slik at vi kan forbedre opplevelsen din og nettsiden vår. Du kan alltid endre samtykket ditt ved å åpne “cookie-innstillinger”-knappen du finner nederst på nettsiden vår. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.
AvslåGodkjenn
cookie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Preben - Project Management Officer

Han erkjenner at det å tilpasse seg andre mennesker og være flink til å kommunisere har vært en verdifull erfaring.
publish
Publisert
4/7/2023

Preben startet sin karriere innen teknisk brukerstøtte i 1997, da jobbet han med både software og hardware for anerkjente merker som Dell, HP og Compaq. Etter hvert ble han også involvert i kompetanseopplæring og mentorvirksomhet for nyansatte. Likevel, rundt 2010 bestemte han seg for å ta en ny retning i karrieren og bytte til det fagfeltet han jobber med i dag. Selv om han var ny innen testing, tok han flere kurs og bygget opp selvtilliten sin på området. Siden den gang har interessen bare fortsatt å vokse. 

Da Preben begynte hos TECHPROS ble han først tatt inn som endringskoordinator hos Statens vegvesen. Før oppstart brukte Preben tiden til å skaffe seg sertifisering innen fagområder der han allerede hadde arbeidserfaring. På kort tid oppnådde han sertifiseringer innen ITIL, Scrum Master, PRINCE2 og testing. Disse sertifiseringene kom godt med i jobben hos kunden.

Etter fem år med oppdraget hos Statens vegvesen begynte Preben å se etter nye muligheter. Han fikk et nytt prosjekt i TINE der han ble testleder for to store logistikkprosjekter, her jobbet han frem til desember 2022. 

Preben har en mangfoldig rolle i TECHPROS, der han bidrar som konsulent innen testledelse, prosjektledelse, kvalitetssikring og endringsledelse. Som PMO (Project Management Officer) har han som mål å hjelpe andre fagledere med å identifisere kompetansebehov og videreutviklingsmuligheter for de ulike konsulentene. 


Som et bindeledd mellom ledergruppen og de ulike faggruppene deltar han også internt i prosjekter innen produktutvikling, ser på allerede inngåtte avtaler for å skape en standardisering av TECHPROS leverandøravtaler. 

Testledelse og testing er et omfattende fagområde som krever grundig innsiktsarbeid. Preben understreker viktigheten av å analysere kravspesifikasjonen for et prosjekt og bestemme hvilke tester som må gjennomføres for å sikre kvaliteten på løsningen. Han påpeker at mange lanseringer begynner med feil, da det er viktig å komme raskt ut på markedet.

Som prosjektleder er det viktig for Preben å forstå formålet med prosjektet og hva som kreves for å oppnå suksess. Han må vurdere forretningspotensialet og finne ut av hva som skiller prosjektet fra andre. For å oppnå dette må han sikre at riktig kompetanse er til stede. Han understreker betydningen av tillit til teamet man jobber med.

Endringsledelse er et eget felt som Preben også jobber med. Det innebærer å implementere endringer i en organisasjon. Her har han bidratt med formidling av beste praksis til prosjekter og oppfølging av implementeringen. 

Han var involvert i et krevende oppdrag hos TINE der koordineringen av flere samtidige initiativer innen systemer, data og vareflyt foregikk. Prosjektene var knyttet til utvikling av bestillingsverktøy for planlegging og produksjon samt et system for varetransport. Målet var å finne løsninger som skapte merverdi på tvers av alle meieriene i TINE. Prosjektet innebar å optimalisere vareflyten og kunne resultere i betydelige kostnadsbesparelser årlig. 

Preben reflekterer over hvor mye han har lært av å skape personlige relasjoner i arbeidslivet. Han legger mer vekt på dette enn på det rent faglige i prosjektene. Han erkjenner at det å tilpasse seg andre mennesker og være flink til å kommunisere har vært en verdifull erfaring. Det er viktig å spørre andre om deres meninger og unngå å ta over deres arbeidsoppgaver uten å avklare det på forhånd.

Til slutt nevner Preben at han ønsker å få mer innsikt i forretningsplanlegging. Han vil gjerne oppdatere seg på nye teknologier som skytjenester og kunstig intelligens. Han ser på dette som viktige områder for å kunne bidra til å strukturere og bygge opp løsninger innen produktutvikling. Han er klar over at dette vil kreve videre læring, men han er motivert for å utvikle seg videre og finne nye områder å utforske i sin karriere. 

Med sitt engasjement, faglige dyktighet og evne til å bygge relasjoner, fortsetter Preben å trives og vokse som en verdifull ressurs i TECHPROS. Cowboyhatten hans får vente i skuffen, men med stadig ny kunnskap og erfaringer er han klar til å finne nye utfordringer og muligheter i sin profesjonelle reise.