Vi samler inn data gjennom cookies, slik at vi kan forbedre opplevelsen din og nettsiden vår. Du kan alltid endre samtykket ditt ved å åpne “cookie-innstillinger”-knappen du finner nederst på nettsiden vår. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.
AvslåGodkjenn
cookie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wilhelm - Senior UX Designer

Wilhelms engasjement for å forstå brukernes behov og skape meningsfulle løsninger dominerer hans arbeid.
publish
Publisert
29/6/2023

Wilhelm har hatt en bemerkelsesverdig karriere som interaksjonsdesigner og prosjektleder siden han startet i 2011. I begynnelsen jobbet han hovedsakelig med prosjekter basert på kundenes bestillinger, der han hjalp dem med å konkretisere sine visjoner gjennom brukerhistorier, tekniske spesifikasjoner og wireframes. Imidlertid følte han på den tiden at innsiktsarbeid manglet som en viktig fase i prosjektene. Dette ønsket om en dypere forståelse av innsiktsarbeid og konseptutvikling inspirerte ham til å ta en mastergrad i London.

I dag er Wilhelm en leder for UX-faggruppen, og han er involvert i en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Wilhelm er en erfaren og kunnskapsrik veiviser innen UX og innovasjon. En av oppgavene hans er å utvikle og forbedre rutinene for intervjuer, kompetansekartlegging og oppfølging. Han innser betydningen av å være strukturert under intervjuer for å kunne ta bedre og mer objektive beslutninger. Ved å etablere en felles mental modell for å diskutere erfaringer, oppnår han bedre resultater og unngår unødvendige påvirkninger underveis i intervjuene.

Wilhelm har tidligere brukt Design Thinking som en del av sitt arbeid, og han har utviklet en kontinuerlig forbedring av sin evne til å vurdere gode, middelmådige og mindre gode svar fra kandidatene. Han legger vekt på å skape en behagelig atmosfære for kandidatene, selv om de kan være nervøse. Han understreker at nervøsitet ikke nødvendigvis er et tegn på manglende faglig kompetanse.

For å skape en felles forståelse og modell i rekrutteringsprosessen, utforsker Wilhelm løsninger som går utover de klassiske case-oppgavene. Han forteller imidlertid at denne tilnærmingen ikke nødvendigvis passer for alle typer selskaper, og det er viktig å strukturere intervjuene på en måte som passer best for den spesifikke situasjonen.

Som en naturlig forlengelse av intervjuene, anser Wilhelm det som hensiktsmessig å presentere en liten case for kandidatene. Dette gir et felles utgangspunkt for samtalen og gjør det lettere å diskutere konkrete utfordringer og potensielle løsninger. Han ser også behovet for et enklere verktøy for jevnlig oppfølging av kollegaer i faggruppen. Wilhelm foreslår å opprette en enkel tabell som tar for seg ulike temaer og mål.

Wilhelm deler erfaringene han har fått gjennom flere år med prosjekter og leveranser i NAV. Han setter stor pris på den grundige innsikten han kunne oppnå gjennom arbeidet med brukerne. Gjennom dybdeintervjuer og tematiske analyser fikk han verdifull innsikt som hjalp ham med å forstå brukernes behov bedre. Han fremhever at metodikk og leveranseprosesser har utviklet seg over tid, og han nevner spesifikt en mer smidig tilnærming i utviklingen av en ny meldingstjeneste for sosialhjelpsbrukere og veiledere. Gjennom samarbeid med en kommune klarte de å lage en testløsning utenfor de vanlige systemene, noe som tillot rask iterasjon og testing av nye ideer uten de vanlige begrensningene.

Kontinuerlig læring og utvikling er noe som motiverer Wilhelm i hans rolle som konsulent. Han erkjenner at han er spesielt dyktig i den innledende og avsluttende fasen av prosjekter, der innsiktsarbeid, datainnsamling, analyse og evaluering spiller en viktig rolle. Han ønsker imidlertid å forbedre sin evne til å fasilitere idegenerering i ulike typer workshops. Wilhelm ser sammenhenger mellom å definere behov og forretningsmål, og han trekker frem Lean Value Tree som en metode han liker godt, basert på erfaringene fra tiden i NAV. Han ser også hvordan UX-prosesser kan overføres til andre områder i livet for å forstå og bryte ned komplekse problemstillinger.